Raad van Toezicht

Scholengroep Den Haag Zuid-West is een scholengroep op algemeen bijzondere grondslag en heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw drs. N. Dukker, mevrouw dr. C. Verhoeff, de heer dr. K. van Eijck, de heer J. Kuijper en de heer drs. R. Rust.

De Raad van Toezicht is te bereiken via het bestuurssecretariaat:
Raad van Toezicht Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA Den Haag
T. 070 308 9884
E. s.vasmuth@sgzuidwest.nl