Raad van Bestuur

De Scholengroep wordt bestuurd door de heer Koos van den Ijssel, Raad van Bestuur a.i.

De Raad van Bestuur is te bereiken via het bestuurssecretariaat:
Raad van Bestuur Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA  Den Haag
T. 070 308 9884

Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op het gebied van financiële zaken, facilitaire zaken, HR, risicomanagement en bedrijfsvoering. Daarnaast verzorgt het bestuursbureau de ondersteuning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op beleidsmatig en uitvoerend gebied.