Organisatiedocumenten

Bestuursverslagen:

Jaarverslag 2014, deel 1

Jaarverslag 2014, deel 2

Bestuursverslag 2015

Jaarrekening 2015 (enkelvoudig en geconsolideerd)

Bestuursverslag 2016

Jaarrekening 2016 (enkelvoudig en geconsolideerd)

Bestuursverslag 2017

Jaarrekening 2017

Bestuursverslag 2018

Jaarrekening 2018

Overige documenten:

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Toezicht

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvT SGDHZW

Strategisch Beleidsplan 2017 – 2020

Financieel beleidsplan SGDHZW

Integriteitscode SGDHZW

Klachtenregeling SGDHZW 

Klokkenluidersregeling SGDHZW

Statuten Stichting SGDHZW

Treasurystatuut SGDHZW 2019

Inkoopbeleid SGDHZW

Privacystatement SGDHZW