Onze missie

De Scholengroep staat voor:

Kwaliteitsonderwijs in een eigentijdse en ontwikkelingsgerichte leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot actieve en leergierige leerlingen. Die leeromgeving wordt gekenmerkt door zorgzaamheid voor leerlingen en medewerkers, waarbij wij ernaar streven om ieders talent tot zijn recht te laten komen.

De Scholengroep:

  • stelt zich ten doel het geven en verzorgen van kwalitatief goed onderwijs op algemeen-bijzondere grondslag. De gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen is hierbij ons uitgangsprincipe.
  • heeft drie scholen, waar het onderwijs kleinschalig is georganiseerd en waarbinnen doorstroommogelijkheden optimaal kunnen worden benut.
  • bereidt leerlingen ontwikkelingsgericht voor op hun toekomst door hen te leren de regie te nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht te krijgen, talenten te ontwikkelen, kansen te benutten en goede keuzes te maken.
  • bereidt leerlingen voor op hun deelname in een multiculturele en internationale samenleving. Hierbij zijn wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid leidend. Wij willen dat onze leerlingen zich in de breedte ontwikkelen en hun blik op de maatschappij verruimen op grond van hun eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van andere.
  • is zowel voor leerlingen als medewerkers een lerende organisatie. Fouten maken mag, als we er maar van willen leren. Dit betekent dat we elkaar hierop aanspreken en feedback geven.
  • streeft naar een continue verbetering van de leeropbrengsten en resultaten door een gedegen monitoring en analyse van de opbrengsten en resultaten, het inzetten en volgen van verbeteracties en het evalueren daarvan.