Info voor leveranciers

Inkoopbeleid

De uitgangspunten die de Scholengroep toepast bij de invulling van een professionele inkoopfunctie worden via het inkoop- en aanbestedingsbeleid eenduidig en open vastgelegd. Het inkoopbeleid geeft richting aan de wijze waarop inkopen gedaan worden en geldt voor alle inkopen die door de Scholengroep wordt gedaan. Tevens is hierin vastgelegd hoe met leveranciers wordt omgegaan.

Het inkoopbeleid van de Scholengroep kunt u hier downloaden: Inkoopbeleid SGDHZW.

Facturen

Bij voorkeur vragen we om uw facturen digitaal in pdf-vorm, met als bestandsnaam het factuurnummer, op te sturen naar: facturen.wg41402@groenendijk.nl.
Hierbij is van belang dat u per mail maar steeds één factuur verstuurt. Vermeld u s.v.p.de volgende facturatiegegevens:

Factuuradres:
Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA DEN HAAG

Onder vermelding van de code van de school/scholen of het organisatiedeel waar de dienst voor wordt geleverd:
Code            School of organisatiedeel
000              Zuid West College (adres: Beresteinlaan 627)
001              Wateringse Veld College (adres: Missouri 1)
002              Roemer Visscher College (adres: Roemer Visserstraat 106)
008              Bestuursbureau
010/0110    Project Rebound