Organisatie

Scholengroep Den Haag Zuid-West bestaat uit drie scholen voor voortgezet onderwijs die gezamenlijk het brede aanbod van vmbo-basis tot en met gymnasium bieden. De drie scholen van de Scholengroep staan in het stadsdeel Escamp en betrekken hun leerlingen voor een groot deel uit dit stadsdeel.

De drie scholen opereren en werven als drie onderscheidende scholen. De meerwaarde van de verbondenheid komt tot uiting in het bundelen van expertise, het delen van kennis en ervaring, het inzetten van gezamenlijke innovatie, het behalen van schaalvoordelen in de organisatie, de uitvoering van de onderwijsinnovatie, ondersteuning, kwaliteitsbevordering en bedrijfsvoeringsprocessen en het beperken en beheersen van risico’s.

Vanuit de centrale organisatie worden de scholen van de Scholengroep ondersteund door de medewerkers van het Bestuursbureau.